Analog tv malapit 1025
00:00 / 00:21
Egg Frying (SFX)
00:00 / 00:29
trigger button
00:00 / 00:04
Analog TV malayo 1025
00:00 / 00:21

Trabaho bilang alagad ng bayan ay di nalimot

Heto nga’t itutuloy ng daliri ko ang pagkalikot

Tingnan kung nais, ako’y di na hihingi ng pahintulot

Baka mga kataga’y di pa sapat na nakapangingilabot

Dayaw ay minsan lang kung dumalaw

Sa layo ng binyahe, siguro ika’y nauuhaw

Ay teka! Damhin ang pagsamba kong nag-uumapaw

Payagan akong yakapin ka at ituring na kaulayaw