trigger button
00:00 / 00:04
MINI GAME BATA BGM
00:00 / 02:57

Ang sabi nila, mga kasinungalingan ay kayo raw ang nagpunla. Patunayang hindi totoo ang bali-balita. 

Hanapin ang siyang mga nawawala, mga isyung binaon at nilimot na ng inyong konsensya.

Ambag,

Subdivision,

Basura,

Patuka,

Balat,

Piring,

Bansag

Ambag,

Subdivision,

Basura,

Patuka,

Balat,

Piring,

Bansag

MAHUSAY!