Character Reveal revised
Lakad_takbo
00:00 / 00:16
Malalaglag sa lawa_mixdown
00:00 / 00:23

Patuloy na paglalakbay sa masukal 

Na kagubatan ay hindi tradisyunal

Ilang siglo na rin nung huli mong pagdatal

Marahil para kay Bulan, di ito sagabal.

 Pagdistansya sa mga mortal ay di na iba

Kayong mga buwan ay sa langit, sila sa lupa

Gaya ng ibang gabi, ngayon ay di pangkaraniwan tila

 

Alang-alang sa kapatid na nagbibinata, nawawala.