Unang Kabanata: TAYONG TAGA-LUPA AT SILA

Music & Lyrics: Mika Caranza & Carlo Gianan

Vocal Direction: Kary Villaflor

Musical Direction: Wana Guevara

DOP: Giulia Saavedra & Paola Allera Neyra

Colorist: Isse Ilagan & Carlo Gianan

Editing: Carlo Gianan & Mikko Angeles

Assistant Direction: Jeremiah Trinidad & Bianca Trinidad

Direction: Mikko Angeles

Game Title copy.png
  • Facebook
  • Twitter
Sponsors.png